Study in Denmark Study in Denmark

   

Dlaczego warto studiować w Danii

   

Analityk Chemiczny i Biochemiczny

   

Nauki Komputerowe

   

Hotelarstwo i  Turystyka

   

Elektronika I Informatyka

   

Zarządzanie Marketingiem

   

Projektant Multimediów

   

Inżynier Produkcji

   

Technik Budowlany

   

Duńskie Stowarzyszenie Uczelni

   

Dokumenty do Pobrania

 

 

 

 

 

Inżynier Produkcji

english version

O studiach

Kierunek przeznaczony dla osób , którzy chcą uzyskać przygotowanie do zarządzania procesami w zakładach przemysłowych., łącznie z przedstawianiem projektów uruchamianiem i działaniem fabryk i znajdywanie rozwiązań dla zwiększenia wydajności zakładów produkcyjnych, przyczynianie się do wprowadzania innowacji w tych zakładach i polepszenia procesu produkcyjnego.

Podstawowe przedmioty

Technologia, Analiza problemów, Informatyka, Innowacja Produkcji, Analiza Cyklu życia produktów, Budownictwo, Statyka, Dynamika, Technika przepływów, Termodynamika, Metodologia Konstrukcji, Dokumentacja Techniczna, Materiałoznawstwo, Ekonomia, Zarządzanie projektami, Środowisko, Sprzedaż i Serwis, Techniki operacyjne: Systemy Produkcyjne, Metody Kontroli, Logistyka..

Metody nauki

Aktywność w grupach, tematy interdyscyplinarne, wykładowcy zewnętrzni, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, wyjazdy studyjne, prace nad projektami.

 

Czas trwania

2 lata /4 semestry/

Poziom-tytuł

AP /stopień akademicki zawodowy, porównywalny z 2 lub 2 i pół  pierwszymi latami Bakałarza /Licencjata, inżyniera/

Struktura studiów

Studia składają się z dwóch części: 3 semestry w akademii. i ostatniego semestru specjalizacyjnego, kiedy student rozwiązuje projekt połączony z autentycznym problemem.. Projekt może być związany z firmą.

Indywidualny tok

Każdy student ma możliwość indywidualnego doboru przedmiotów i końcowego projektu

Ocena

Jest kombinacją interdyscyplinarnych projektów i egzaminów. Metody oceny to ćwiczenia do rozwiązania, raporty formalne, oceny indywidualne i grupowe.

Wymagania wstępne do przyjęcia na uczelnię

Matura

Język studiów

Angielski

Wymagany poziom angielskiego

IELTS z wynikiem minimum 6.0 lub TOEFEL z wynikiem 220 /komputerowy/ lub 560 /papierowy/ albo podobne kwalifikacje.

Możliwości kariery

Można kontynuować studia na poziomie uniwersyteckim na kierunkach związanych z produkcją. Po  roku lub dwóch  uzyskuje się stopień bakałarza. Jednakże już po studiach AP istnieje możliwość podjęcia pracy w firmie produkcyjnej jako inżynier produkcji, konstruktor, menadżer jakości, inżynier mechanik lub asystent.

Procedura kwalifikacji

Aplikacje dostępne pod adresem tutaj 

Termin składania aplikacji

Do 1 marca i 15 czerwca

Miejsce składania aplikacji w Polsce:

Osobiście z dowodem tożsamości najpóźniej do 1 marca 2006 roku do:

Agencji Pośrednictwa Pracy „Wakat”

03-926 Warszawa

ul. Walecznych 64

tel. 0 22/672 69 99

e-mail wojciech.kaminski@wakat.com.pl

między godziną 9.00 a 17.00

Dokumenty konieczne do złożenia aplikacji:

-matura lub świadectwo ukończenia przedostatniego semestru szkoły średniej

-zdany egzamin językowy na odpowiednim poziomie – certyfikat z kopią

-kaucja 1000 PLN zwracana z chwilą podjęcia nauki

Początek studiów

1 Wrzesień

Opłaty

Studenci z Unii Europejskiej – bezpłatnie

Materiały do nauki – ok.667 EURO / zobacz www.academy.ats.dk

Koszty utrzymania –ok. 800 EURO miesięcznie /w tym akademik –267 Euro i wyżywienie/

Koszty przejazdów do Danii i do Polski.

Kaucja zwrotna 1000 PLN zwracana w momencie podjęcia przez studenta . Kaucja przepada gdy student, który złożył podanie, nie podejmie nauki na 1 semestrze.

Punkty ECTS

120 punktów ECTS /European Credit Transfer System/ za całe studia.

Miejsce studiów

The Academy of Professional Higher Education,

Odense Technical College

Allegade 79

5000 Odense C

Denmark

Phone: +45 6312 6500

www.ots.dk/international

Susanne I. S. Nielsen, International Student Counsellor sun@ots.dk 

Solvejg Kingo Andersen, International Secretary ska@ots.dk 

Pozwolenie na pobyt i studia

Studenci z Unii Europejskiej otrzymują je w ciągu 3 miesięcy od przyjazdu.

Użyteczne linki:

About Odense www.odense.dk , www.visitodense.dk

The Danish Immigration Service www.udlst.dk/english

Studying in Denmark www.ciriusonline.dk/Default.asp?ID=585 

The Academy of Professional Higher Education,

Odense Technical College www.ots.dk/international , www.erhvervsakademifyn.dk

IELTS www.ielts.org

TOEFL www.ets.org/toefl

Currency Converter www.xe.com/ucc 

Application forms www.optagelse.dk  (choose English), lub www.wakat.com.pl/dania/dokumenty.html

 
   
Find your education and choose a city