Study in Denmark Study in Denmark

   

Dlaczego warto studiować w Danii

   

Analityk Chemiczny i Biochemiczny

   

Nauki Komputerowe

   

Hotelarstwo i  Turystyka

   

Elektronika I Informatyka

   

Zarządzanie Marketingiem

   

Projektant Multimediów

   

Inżynier Produkcji

   

Technik Budowlany

   

Duńskie Stowarzyszenie Uczelni

   

Dokumenty do Pobrania

 

 

 

 

 

Technik Budowlany

english version

O studiach

Jest to zawód, który utrzymuje infrastrukturę nowoczesnego społeczeństwa: budynki i miejsca, gdzie żyjemy. Przygotowuje do kariery szanowanej w społeczeństwie. Program zawiera zarówno elementy techniczne jak i zarządzania, co sprawia że studia są dynamiczne i ciekawe.. Część studiów obejmuje rysunek techniczny, ale równie ważne sąprojekty budowlane jak i elementy budownictwa

Podstawowe przedmioty

Komunikacja, Metodyka Pracy, Organizacja Współpracy, Informatyka, Matematyka/Fizyka Stosowana, Język Obcy; Studia Biznesowe; Zarządzanie Firmą, Administracja i Prawo Handlowe; Produkcja; Wykonawstwo Budowlane i Budowlanych Projektów, łącznie z zarządzaniem nimi; Projektowanie; Zarządzanie Projektami Budowlanymi przez władze publiczne; Rejestracje; Zbieranie danych geodezyjnych w tym w terenie.

 Metody nauki

Aktywność w grupach, tematy interdyscyplinarne, wykładowcy zewnętrzni, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, wyjazdy studyjne, prace nad projektami

 

Czas trwania

2 lata /4 semestry/

Poziom-tytuł

AP /stopień akademicki zawodowy, porównywalny z 2 pierwszymi latami Bakałarza /Licencjata, inżyniera/

Struktura studiów

Część obowiązkowa, okres specjalizacji i 3 miesięczne przygotowanie  projektu do egzaminu końcowego.

Ocena

Jest kombinacją interdyscyplinarnych projektów i egzaminów. Metody oceny to ćwiczenia do rozwiązania, raporty formalne, oceny indywidualne i grupowe.

Wymagania wstępne do przyjęcia na uczelnię

Matura

Język studiów

Angielski

Wymagany poziom angielskiego

IELTS z wynikiem minimum 6.0 lub TOEFEL z wynikiem 220 /komputerowy/ lub 560 /papierowy/ albo podobne kwalifikacje.

Możliwości kariery

Stopień AP wiedzie prosto do kariery biznesowej. Możliwe stanowiska: przedstawiciel inwestora, majster budowy, kierownik budowy, inspektor nadzoru

Procedura kwalifikacji

Aplikacje dostępne pod adresem tutaj 

Termin składania aplikacji

Do 1 marca

Miejsce składania aplikacji w Polsce:

Osobiście z dowodem tożsamości najpóźniej do 1 marca 2006 roku do:

Agencji Pośrednictwa Pracy „Wakat”

03-926 Warszawa

ul. Walecznych 64

tel. 0 22/672 69 99

e-mail wojciech.kaminski@wakat.com.pl

między godziną 9.00 a 17.00

Dokumenty konieczne do złożenia aplikacji:

-matura lub świadectwo ukończenia przedostatniego semestru szkoły średniej

-zdany egzamin językowy na odpowiednim poziomie – certyfikat z kopią

-kaucja 1000 PLN zwracana z chwilą podjęcia nauki

Początek studiów

Sierpień

Opłaty

Studenci z Unii Europejskiej – bezpłatnie

Materiały do nauki – ok.900 EURO / zobacz www.academy.ats.dk

Koszty utrzymania –ok. 800 EURO miesięcznie /w tym akademik i wyżywienie/ Uczelnia nie zapewnia stypendium.

Koszty przejazdów do Danii i do Polski.

Kaucja zwrotna 1000 PLN zwracana w momencie podjęcia przez studenta . Kaucja przepada gdy student, który złożył podanie, nie podejmie nauki na 1 semestrze.

Punkty ECTS

120 punktów ECTS /European Credit Transfer System/ za całe studia.

Miejsce studiów

Akademia Studiów Zawodowych w Aarhus

Tel.+45 8937 3533

Osoba do kontaktu Steen B. Poulsen, sbpo@ats.dk

Pozwolenie na pobyt i studia

Studenci z Unii Europejskiej otrzymują je w ciągu 3 miesięcy od przyjazdu.

Użyteczne linki:

Aarhus Technical College www.academy.ats.dk

About Aarhus www.visitaarhus.com

Application forms www.optagelse.dk (choose English), lub  www.wakat.com.pl/dania/dokumenty.html

The Danish Immigration Service www.udlst.dk/english 

Studying in Denmark www.ciriusonline.dk/Default.asp?ID=585  

IELTS www.ielts.org  

TOEFL www.ets.org/toefl  

 
   
Find your education and choose a city