Study in Denmark Study in Denmark

   

Dlaczego warto studiować w Danii

   

Analityk Chemiczny i Biochemiczny

   

Nauki Komputerowe

   

Hotelarstwo i  Turystyka

   

Elektronika I Informatyka

   

Zarządzanie Marketingiem

   

Projektant Multimediów

   

Inżynier Produkcji

   

Technik Budowlany

   

Duńskie Stowarzyszenie Uczelni

   

Dokumenty do Pobrania

 

 

 

 

 

Dlaczego warto studiować w Danii?

            Duńskie uczelnie mają długa tradycję akademicką, która łączy doskonałość z dynamiczną kulturą i innowacjami badawczymi zarówno w metodach nauczania i w środowisku naukowym.

            Wysokie standardy, zobowiązania instytucjonalne i personalne oraz praca nad projektami to cechy charakterystyczne studiów w Danii. Niezależnie od wykładów studenci pracują w małych grupach, biorą aktywny udział w dyskusjach aby pracować samodzielnie. Samodzielność i krytyczna i analityczna analiza to ważne elementy studiów w Danii. Dla studentów – obcokrajowców jest to bardzo pozytywne i stawiające wyzwania – tak wielu z nich uważa.

            Jako jedno z państw Nordyckiego dobrobytu Dania ma wiele do zaoferowania. Na jakość życia w Danii składa się bezpieczeństwo socjalne, czyste środowisko  oraz właściwy klimat dla biznesu połączony z wysokimi standardami nauki i prac badawczych.

            Wielu studentów już to odkryło. Dowodzi tego rosnąca liczba studentów studiów magisterskich i studentów studiujących w ramach wymiany. Prowadzi to do zwiększania międzynarodowej współpracy i poszerza międzynarodowe środowisko Danii.

 

 
   
Find your education and choose a city