Study in Denmark Study in Denmark

   

Dlaczego warto studiować w Danii

   

Analityk Chemiczny i Biochemiczny

   

Nauki Komputerowe

   

Hotelarstwo i  Turystyka

   

Elektronika I Informatyka

   

Zarządzanie Marketingiem

   

Projektant Multimediów

   

Inżynier Produkcji

   

Technik Budowlany

   

Duńskie Stowarzyszenie Uczelni

   

Dokumenty do Pobrania

 

 

 

 

 

Zarządzanie i Marketing

english version

O studiach

Kierunek przeznaczony dla osób chcących pracować biznesie i w firmach w działach związanych z marketingiem np. w zarządzaniu sprzedażą. Studenci mogą zaliczyć egzamin SPACE i uzyskać dyplom Eurobiznesu..

Podstawowe przedmioty

Marketing międzynarodowy, Komunikacja Globalna, Zarządzanie Projektami, Zarządzanie finansami, Ekonomia, Finanse Międzynarodowe, Studia Europejskie. Jeżeli student zna język duński są indywidualne możliwości.

Metody nauki

Aktywność w grupach, tematy interdyscyplinarne, wykładowcy zewnętrzni, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, wyjazdy studyjne, prace nad projektami.

 

Czas trwania

2 lata

Poziom-tytuł

AP /stopień akademicki zawodowy, porównywalny z 2 lub 2 i pół  pierwszymi latami Bakałarza /Licencjata, inżyniera/

Struktura studiów

Studia składają się z dwóch części: 3 semestry w akademii i są to obowiązkowe przedmioty. W ostatnim semestrze specjalizacyjnym student może wybrać pobyt w firmie lub studia. Może to być w Danii lub zagranicą.. Program edukacyjny kończy się wykonaniem projektu, który musi mieć ścisły związek z firmą np. ta w której student spędził okres specjalizacji.

Indywidualny tok

Każdy student ma możliwość indywidualnego doboru przedmiotów i końcowego projektu.

Ocena

Jest kombinacją interdyscyplinarnych projektów i egzaminów. Metody oceny to ćwiczenia do rozwiązania, raporty formalne, oceny indywidualne i grupowe.

Wymagania wstępne do przyjęcia na uczelnię

Matura

Język studiów

Angielski

Wymagany poziom angielskiego

IELTS z wynikiem minimum 6.0 lub TOEFEL z wynikiem 220 /komputerowy/ lub 560 /papierowy/ albo podobne kwalifikacje.

Możliwości kariery

Można kontynuować studia na poziomie uniwersyteckim na kierunkach związanych z biznesem. Po  roku lub dwóch  uzyskuje się stopień bakałarza. Jednakże już po studiach AP istnieje możliwość podjęcia pracy jako: koordynator marketingu, asystent ds. marketingu, wsparcie sprzedaży, specjalista ds. kadr, specjalista ds. eksportu, specjalista ds. zakupów

Procedura kwalifikacji

Aplikacje dostępne pod adresem tutaj 

Termin składania aplikacji

Do 15 marca

Miejsce składania aplikacji w Polsce:

Osobiście z dowodem tożsamości najpóźniej do 1 marca 2006 roku do:

Agencji Pośrednictwa Pracy „Wakat”

03-926 Warszawa

ul. Walecznych 64

tel. 0 22/672 69 99

e-mail wojciech.kaminski@wakat.com.pl

między godziną 9.00 a 17.00

Dokumenty konieczne do złożenia aplikacji:

-matura lub świadectwo ukończenia przedostatniego semestru szkoły średniej

-zdany egzamin językowy na odpowiednim poziomie – certyfikat z kopią

-kaucja 1000 PLN zwracana z chwilą podjęcia nauki

Początek studiów

1 Wrzesień

Opłaty

Studenci z Unii Europejskiej – bezpłatnie

Materiały do nauki – ok.667 EURO / zobacz www.academy.ats.dk

Koszty utrzymania –ok. 800 EURO miesięcznie /w tym akademik –267 Euro i wyżywienie

Koszty przejazdów do Danii i do Polski.

Kaucja zwrotna 1000 PLN zwracana w momencie podjęcia przez studenta . Kaucja przepada gdy student, który złożył podanie, nie podejmie nauki na 1 semestrze.

Punkty ECTS

120 punktów ECTS /European Credit Transfer System/ za całe studia.

Miejsce studiów

Akademia Studiów Zawodowych w Aalborg

Ole Faaborg, Head of Business Studies (dof@noea.dk);

Carina Mortensen, International Secretary (ecm@noea.dk);

Mette Samuelsen, Executive Liaison Officer (mesa@noea.dk).

Pozwolenie na pobyt i studia

Studenci z Unii Europejskiej otrzymują je w ciągu 3 miesięcy od przyjazdu.

Użyteczne linki:

Aarhus Technical College www.academy.ats.dk

About Aarhus www.academy.ats.dk

Application forms www.optagelse.dk (choose English), lub  www.wakat.com.pl/dania/dokumenty.html

The Danish Immigration Service www.udlst.dk/english 

Studying in Denmark www.ciriusonline.dk/Default.asp?ID=585  

IELTS www.ielts.org  

TOEFL www.ets.org/toefl  

 
   
Find your education and choose a city