Study in Denmark Study in Denmark

   

Dlaczego warto studiować w Danii

   

Analityk Chemiczny i Biochemiczny

   

Nauki Komputerowe

   

Hotelarstwo i  Turystyka

   

Elektronika I Informatyka

   

Zarządzanie Marketingiem

   

Projektant Multimediów

   

Inżynier Produkcji

   

Technik Budowlany

   

Duńskie Stowarzyszenie Uczelni

   

Dokumenty do Pobrania

 

 

 

 

 

Analityk Chemiczny i Biochemiczny

english version

O studiach

Jest to zawód z ogromną przyszłością i mający wpływ na nasze życie. Pracujący w tym zawodzie może mieć wpływ na wyższe plony, lepszy stan zdrowia ludzkości. Jako student odbędziesz zajęcia w laboratorium, w pracowniach komputerowych i badawczych. Poznasz wszystkie podstawowe techniki badań chemicznych i biochemicznych; poznasz jak planować zadania, jak brać próbki i je analizować, obrabiać wyniki analiz od strony statystycznej i przygotowywać dokumentację wyników.

Podstawowe przedmioty

Chemia, mikrobiologia, biotechnologia i technologia chemiczna, technika laboratoryjna.

 Metody nauki

Aktywność w grupach, tematy interdyscyplinarne np. środowisko, żywność lub inżynieria genetyczna, wykładowcy zewnętrzni, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, wyjazdy studyjne, prace nad projektami.

 

Czas trwania

2 lata /4 semestry/ lub 2 i pół roku

Poziom-tytuł

AP /stopień akademicki zawodowy, porównywalny z 2 lub 2 i pół  pierwszymi latami Bakałarza /Licencjata, inżyniera/

Struktura studiów

Całe studia podzielone są na 2 części. # semestry na uczelni i pozostała część w firmowych laboratoriach w Danii lub innych krajach. Zakończenie programu jest to wykonanie kompletnego projektu opartego na realnej sytuacji w przedsiębiorstwie. Tematem projektu to np. wprowadzenie nowych procedur albo podzadań związanych z pracą badawczą. Temat oczywiście zależy od potrzeb laboratorium , w którym student pracuje.

Praktyka

Trwa ˝ roku lub rok. Zależy to od umowy z przedsiębiorstwem. Podczas praktyki student zaznajamia się z organizacją przedsiębiorstwa i sposobem rozwiązywania problemów.

Ocena

Jest kombinacją interdyscyplinarnych projektów i egzaminów. Metody oceny to ćwiczenia do rozwiązania, raporty formalne, oceny indywidualne i grupowe.

Wymagania wstępne do przyjęcia na uczelnię

Matura

Język studiów

Angielski

Wymagany poziom angielskiego

IELTS z wynikiem minimum 6.0 lub TOEFEL z wynikiem 220 /komputerowy/ lub 560 /papierowy/ albo podobne kwalifikacje.

Możliwości kariery

Stopień AP wiedzie prosto do kariery biznesowej. Możliwe stanowiska: praca w laboratoriach badawczych, kontrolnych, rozwojowych. Również wchodzą w grę prace związane z analityką medyczną, rozwojem produktów, zarządzanie jakością, ochroną środowiska. Zatrudnienie możliwe w firmach prywatnych i publicznych np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, w firmach biotechnologicznych, chemicznych, w instytutach kontrolnych i badawczych.

Procedura kwalifikacji

Aplikacje dostępne pod adresem tutaj 

Termin składania aplikacji

Do 1 marca lub do 1 września

Miejsce składania aplikacji w Polsce:

Osobiście z dowodem tożsamości najpóźniej do 1 marca 2006 roku do:

Agencji Pośrednictwa Pracy „Wakat”

03-926 Warszawa

ul. Walecznych 64

tel. 0 22/672 69 99

e-mail wojciech.kaminski@wakat.com.pl

między godziną 9.00 a 17.00

Dokumenty konieczne do złożenia aplikacji:

-matura lub świadectwo ukończenia przedostatniego semestru szkoły średniej

-zdany egzamin językowy na odpowiednim poziomie – certyfikat z kopią

-kaucja 1000 PLN zwracana z chwilą podjęcia nauki

Początek studiów

Sierpień

Opłaty

Studenci z Unii Europejskiej – bezpłatnie

Materiały do nauki – ok.900 EURO / zobacz www.academy.ats.dk

Koszty utrzymania –ok. 800 EURO miesięcznie /w tym akademik i wyżywienie/ Uczelnia nie zapewnia stypendium.

Koszty przejazdów do Danii i do Polski.

Kaucja zwrotna 1000 PLN zwracana w momencie podjęcia przez studenta . Kaucja przepada gdy student, który złożył podanie, nie podejmie nauki na 1 semestrze.

Punkty ECTS

120 punktów ECTS /European Credit Transfer System/ za całe studia.

Miejsce studiów

Akademia Studiów Zawodowych w Aarhus

Tel.+45 8937 3533

Osoba do kontaktu Rudi Brent iso@ats.dk

Pozwolenie na pobyt i studia

Studenci z Unii Europejskiej otrzymują je w ciągu 3 miesięcy od przyjazdu.

Użyteczne linki:

Aarhus Technical College www.academy.ats.dk

About Aarhus www.academy.ats.dk

Application forms www.optagelse.dk (choose English), lub  www.wakat.com.pl/dania/dokumenty.html

The Danish Immigration Service www.udlst.dk/english 

Studying in Denmark www.ciriusonline.dk/Default.asp?ID=585  

IELTS www.ielts.org  

TOEFL www.ets.org/toefl  

 
   
Find your education and choose a city