Study in Denmark Study in Denmark

   

Dlaczego warto studiować w Danii

   

Analityk Chemiczny i Biochemiczny

   

Nauki Komputerowe

   

Hotelarstwo i  Turystyka

   

Elektronika I Informatyka

   

Zarządzanie Marketingiem

   

Projektant Multimediów

   

Inżynier Produkcji

   

Technik Budowlany

   

Duńskie Stowarzyszenie Uczelni

   

Dokumenty do Pobrania

 

 

 

 

 

Elektronika i Informatyka

english version

O studiach

Kierunek przeznaczony dla osób , które chcą uzyskać kwalifikacje analityka, twórcę i wdrożeniowca systemów w technikach i technologiach komputerowych. Student uzyskuje kwalifikacje łączące i integrujące wiedzę techniczną, organizacyjną , ekonomiczną i środowiskową.. Zapoznaje się z metodami wprowadzania innowacji, planowania i działania systemów w dziedzinie komunikacji i elektroniki

Podstawowe przedmioty

Komunikacja językowa, dokumentacja techniczna, informatyka, przedmioty biznesowe /sprzedaż, organizacja biznesu/, elektronika, zarządzanie projektami, bezpieczeństwo środowiska. Specjalizacja: Informatyka, Elektronika

Metody nauki

Aktywność w grupach, tematy interdyscyplinarne, wykładowcy zewnętrzni, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, wyjazdy studyjne, prace nad projektami.

 

Czas trwania

2 lata /4 semestry/

Poziom-tytuł

AP /stopień akademicki zawodowy, porównywalny z 2 lub 2 i pół  pierwszymi latami Bakałarza /Licencjata, inżyniera/

Struktura studiów

Studia składają z 1 semestru ogólnego i 3 semestrów specjalizacyjnych. Na ostatnim semestrze student pisze pracę projektową.

Indywidualny tok

Każdy student ma możliwość indywidualnego doboru przedmiotów i końcowego projektu.

Ocena

Jest kombinacją interdyscyplinarnych projektów i egzaminów. Metody oceny to ćwiczenia do rozwiązania, raporty formalne, oceny indywidualne i grupowe.

Wymagania wstępne do przyjęcia na uczelnię

Matura

Język studiów

Angielski

Wymagany poziom angielskiego

IELTS z wynikiem minimum 6.0 lub TOEFEL z wynikiem 220 /komputerowy/ lub 560 /papierowy/ albo podobne kwalifikacje.

Możliwości kariery

Można kontynuować studia na poziomie uniwersyteckim. Po  roku lub dwóch  uzyskuje się stopień bakałarza. Jednakże już po studiach AP istnieje możliwość podjęcia pracy jako: Informatyk-projektant, Informatyk – konsultant, konstruktor-elektronik, inżynier produkcji.

Procedura kwalifikacji

Aplikacje dostępne pod adresem tutaj 

Termin składania aplikacji

Do 1 marca lub do 1 września

Miejsce składania aplikacji w Polsce:

Osobiście z dowodem tożsamości najpóźniej do 1 marca 2006 roku do:

Agencji Pośrednictwa Pracy „Wakat”

03-926 Warszawa

ul. Walecznych 64

tel. 0 22/672 69 99

e-mail wojciech.kaminski@wakat.com.pl

między godziną 9.00 a 17.00

Dokumenty konieczne do złożenia aplikacji:

-matura lub świadectwo ukończenia przedostatniego semestru szkoły średniej

-zdany egzamin językowy na odpowiednim poziomie – certyfikat z kopią

-kaucja 1000 PLN zwracana z chwilą podjęcia nauki

Początek studiów

Styczeń lub wrzesień

Opłaty

Studenci z Unii Europejskiej – bezpłatnie

Materiały do nauki – ok.667 EURO / zobacz www.academy.ats.dk

Koszty utrzymania –ok. 800 EURO miesięcznie /w tym akademik –267 Euro i wyżywienie/

Koszty przejazdów do Danii i do Polski.

Kaucja zwrotna 1000 PLN zwracana w momencie podjęcia przez studenta . Kaucja przepada gdy student, który złożył podanie, nie podejmie nauki na 1 semestrze.

Punkty ECTS

135 punktów ECTS /European Credit Transfer System/ za całe studia.

Miejsce studiów

Aarhus Technical College - Academy of Professional Higher Education

Odense Technical College - Academy of Professional Higher Education

NOEA - Institute of Applied Management - Academy of Professional Higher Education – Aalborg

TEC - Technical Education Copenhagen - Academy of Professional Higher Education

Pozwolenie na pobyt i studia

Studenci z Unii Europejskiej otrzymują je w ciągu 3 miesięcy od przyjazdu.

Użyteczne linki:

About Odense www.odense.dk , www.visitodense.dk

The Danish Immigration Service www.udlst.dk/english

Studying in Denmark www.ciriusonline.dk/Default.asp?ID=585 

The Academy of Professional Higher Education,

Odense Technical College www.ots.dk/international , www.erhvervsakademifyn.dk

IELTS www.ielts.org

TOEFL www.ets.org/toefl

Currency Converter www.xe.com/ucc 

Application forms www.optagelse.dk  (choose English), lub www.wakat.com.pl/dania/dokumenty.html 

 
   
Find your education and choose a city