Study in Denmark Study in Denmark

   

Dlaczego warto studiować w Danii

   

Analityk Chemiczny i Biochemiczny

   

Nauki Komputerowe

   

Hotelarstwo i  Turystyka

   

Elektronika I Informatyka

   

Zarządzanie Marketingiem

   

Projektant Multimediów

   

Inżynier Produkcji

   

Technik Budowlany

   

Duńskie Stowarzyszenie Uczelni

   

Dokumenty do Pobrania

 

 

 

 

 

Hotelarstwo i zarządzanie turystyką                        

english version

O studiach

Kierunek przeznaczony dla osób chcących pracować w hotelarstwie lub turystyce.. Studenci mogą zaliczyć egzamin SPACE I uzyskać dyplom Euroturystyki.

Podstawowe przedmioty

Zarządzanie projektami, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, prawo, angielski, kadry, zarządzanie finansami, analiza rynku, budżetowanie, biznes plany. Specjalizacje: zarządzanie hotelami I restauracjami, zarządzanie turystyką, zarządzanie sportem

Metody nauki

Aktywność w grupach, tematy interdyscyplinarne, wykładowcy zewnętrzni, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, wyjazdy studyjne, prace nad projektami.

 

Czas trwania

2 lata

Poziom-tytuł

AP /stopień akademicki zawodowy, porównywalny z 2 lub 2 i pół  pierwszymi latami Bakałarza /Licencjata, inżyniera

Struktura studiów

Studia składają się z przedmiotów obowiązkowych i praktyki /13 tygodni/ w odpowiedniej firmie w Danii lub zagranicą. Szkolenie organizowane jest we współpracy z odpowiednimi firmami, gośćmi-wykładowcami, wyjazdami studyjnymi i właściwymi projektami.

Indywidualny tok

Każdy student ma możliwość indywidualnego doboru przedmiotów i końcowego projektu

Ocena

Jest kombinacją interdyscyplinarnych projektów i egzaminów. Metody oceny to ćwiczenia do rozwiązania, raporty formalne, oceny indywidualne i grupowe.

Wymagania wstępne do przyjęcia na uczelnię

Matura

Język studiów

Angielski

Wymagany poziom angielskiego

IELTS z wynikiem minimum 6.0 lub TOEFEL z wynikiem 220 /komputerowy/ lub 560 /papierowy/ albo podobne kwalifikacje.

Możliwości kariery

Można kontynuować studia na poziomie uniwersyteckim. Po  roku lub dwóch  uzyskuje się stopień bakałarza. Jednakże już po studiach AP istnieje możliwość podjęcia pracy jako: koordynator marketingu, szef restauracji, asystent w biurze podróży, asystent ds. rezerwacji, w centrach kongresowych, w parkach rozrywki

Procedura kwalifikacji

Aplikacje dostępne pod adresem tutaj 

Termin składania aplikacji

Do 15 stycznia lub do 15 sierpnia

Miejsce składania aplikacji w Polsce:

Osobiście z dowodem tożsamości najpóźniej do 1 marca 2006 roku do:

Agencji Pośrednictwa Pracy „Wakat”

03-926 Warszawa

ul. Walecznych 64

tel. 0 22/672 69 99

e-mail wojciech.kaminski@wakat.com.pl

między godziną 9.00 a 17.00

Dokumenty konieczne do złożenia aplikacji:

-matura lub świadectwo ukończenia przedostatniego semestru szkoły średniej

-zdany egzamin językowy na odpowiednim poziomie – certyfikat z kopią

-kaucja 1000 PLN zwracana z chwilą podjęcia nauki

Początek studiów

Styczeń lub wrzesień

Opłaty

Studenci z Unii Europejskiej – bezpłatnie

Materiały do nauki – ok.667 EURO / zobacz www.academy.ats.dk

Koszty utrzymania –ok. 800 EURO miesięcznie /w tym 267 euro akademik i wyżywienie/ Uczelnia nie zapewnia stypendium.

Koszty przejazdów do Danii i do Polski.

Kaucja zwrotna 1000 PLN zwracana w momencie podjęcia przez studenta . Kaucja przepada gdy student, który złożył podanie, nie podejmie nauki na 1 semestrze.

Punkty ECTS

135 punktów ECTS /European Credit Transfer System/ za całe studia.

Miejsce studiów

Akademia Studiów Zawodowych w Aalborg

Lars Olsen, laol@noea.dk

Tina Torp Staffe ttc@noea.dk

Mette Samuelsen mesa@noea.dk 

Pozwolenie na pobyt i studia

Studenci z Unii Europejskiej otrzymują je w ciągu 3 miesięcy od przyjazdu.

Użyteczne linki:

Aalborg Technical College www.aalborg.dk

About Aarhus www.visitaarhus.com

Application forms www.optagelse.dk (choose English), lub  www.wakat.com.pl/dania/dokumenty.html

The Danish Immigration Service www.udlst.dk/english 

Studying in Denmark www.ciriusonline.dk/Default.asp?ID=585  

IELTS www.ielts.org  

TOEFL www.ets.org/toefl  

 
   
Find your education and choose a city