Study in Denmark Study in Denmark

   

Dlaczego warto studiować w Danii

   

Analityk Chemiczny i Biochemiczny

   

Nauki Komputerowe

   

Hotelarstwo i  Turystyka

   

Elektronika I Informatyka

   

Zarządzanie Marketingiem

   

Projektant Multimediów

   

Inżynier Produkcji

   

Technik Budowlany

   

Duńskie Stowarzyszenie Uczelni

   

Dokumenty do Pobrania

 

 

 

 

 

Projektant Multimediów

english version

O studiach

Kierunek przeznaczony dla osób , którzy chcą związać swoją przyszłość z projektowaniem multimediów i komunikacją. Specjaliści z tej branży uzyskują doświadczenia  w dziedzinie :teorii komunikacji, Projektowania Systemów Interaktywnych, Kierowanie Jakością, Grafika, Integracja Mediów. Studia uczą myślenia innowacyjnego i oceny różnych technik i technologii w projektowaniu multimediów i komunikacji.

Podstawowe przedmioty

Studia biznesowe, Komunikacja, Wizualizacja, Rozwój koncepcyjny, Rozwój interaktywny.

Metody nauki

Aktywność w grupach, tematy interdyscyplinarne, wykładowcy zewnętrzni, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, wyjazdy studyjne, prace nad projektami.

 

Czas trwania

2 lata /4 semestry/

Poziom-tytuł

AP /stopień akademicki zawodowy, porównywalny z 2 lub 2 i pół  pierwszymi latami Bakałarza /Licencjata, inżyniera/

Struktura studiów

Studia składają się z dwóch części: 3 semestry w akademii i są to obowiązkowe przedmioty. W ostatnim semestrze specjalizacyjnym student może wybrać pobyt w firmie lub studia. Może to być w Danii lub zagranicą. Projekt może być związany z firmą lub jednym z powyższych tematów specjalizacyjnych

Indywidualny tok

Każdy student ma możliwość indywidualnego doboru przedmiotów i końcowego projektu

Ocena

Jest kombinacją interdyscyplinarnych projektów i egzaminów. Metody oceny to ćwiczenia do rozwiązania, raporty formalne, oceny indywidualne i grupowe.

Wymagania wstępne do przyjęcia na uczelnię

Matura

Język studiów

Angielski

Wymagany poziom angielskiego

IELTS z wynikiem minimum 6.0 lub TOEFEL z wynikiem 220 /komputerowy/ lub 560 /papierowy/ albo podobne kwalifikacje.

Możliwości kariery

Można kontynuować studia na poziomie uniwersyteckim na kierunkach związanych z biznesem. Po  roku lub dwóch  uzyskuje się stopień bakałarza. Jednakże już po studiach AP istnieje możliwość podjęcia pracy w firmie z branży komunikacji cyfrowej jako Projektant Multimediów, który łączy kompetencję z wiedzą na temat zarządzania i procesu decyzyjnego.

Procedura kwalifikacji

Aplikacje dostępne pod adresem tutaj 

Termin składania aplikacji

Do 1 marca i 1 września

Miejsce składania aplikacji w Polsce:

Osobiście z dowodem tożsamości najpóźniej do 1 marca 2006 roku do:

Agencji Pośrednictwa Pracy „Wakat”

03-926 Warszawa

ul. Walecznych 64

tel. 0 22/672 69 99

e-mail wojciech.kaminski@wakat.com.pl

między godziną 9.00 a 17.00

Dokumenty konieczne do złożenia aplikacji:

-matura lub świadectwo ukończenia przedostatniego semestru szkoły średniej

-zdany egzamin językowy na odpowiednim poziomie – certyfikat z kopią

-kaucja 1000 PLN zwracana z chwilą podjęcia nauki

Początek studiów

1 Wrzesień

Opłaty

Studenci z Unii Europejskiej – bezpłatnie

Materiały do nauki – ok.667 EURO / zobacz www.academy.ats.dk

Koszty utrzymania –ok. 800 EURO miesięcznie /w tym akademik –267 Euro i wyżywienie/

Koszty przejazdów do Danii i do Polski.

Kaucja zwrotna 1000 PLN zwracana w momencie podjęcia przez studenta . Kaucja przepada gdy student, który złożył podanie, nie podejmie nauki na 1 semestrze.

Punkty ECTS

120 punktów ECTS /European Credit Transfer System/ za całe studia.

Miejsce studiów

Akademia Studiów Zawodowych w Aalborg

Ole Faaborg, Head of Business Studies (dof@noea.dk);

Carina Mortensen, International Secretary (ecm@noea.dk);

Mette Samuelsen, Executive Liaison Officer (mesa@noea.dk).

Pozwolenie na pobyt i studia

Studenci z Unii Europejskiej otrzymują je w ciągu 3 miesięcy od przyjazdu.

Użyteczne linki:

Aarhus Technical College www.academy.ats.dk

About Aarhus www.academy.ats.dk

Application forms www.optagelse.dk (choose English), lub  www.wakat.com.pl/dania/dokumenty.html

The Danish Immigration Service www.udlst.dk/english 

Studying in Denmark www.ciriusonline.dk/Default.asp?ID=585  

IELTS www.ielts.org  

TOEFL www.ets.org/toefl  

 
   
Find your education and choose a city